• Alltid, helt enkelt
 • Mångsidigt, helt enkelt
 • Exakt, helt enkelt
 • Tillgängligt, helt enkelt
 • Som utlovat, helt enkelt
 • Genuint, helt enkelt

DATASKYDDSDEKLARATION

Skyddandet av personuppgifter på internet är av mycket stor betydelse för den framtida e-handeln och utvecklingen mot en verklig internetekonomi.

MEVACO vill med denna dataskyddspolicy betona företagets stora engagemang för en säker och tillförlitlig e-handel samt för den enskildes skydd av privatliv och grundläggande fri- och rättigheter.

I den utsträckning MEVACO behandlar personuppgifter sker detta för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Vid vissa tillfällen behöver vi ditt namn och din adress och vissa andra uppgifter för att kunna hantera din beställning. Vi talar alltid om när du behöver ange dessa uppgifter. Förutom detta lagrar och behandlar vi endast uppgifter som du frivilligt har gett oss tillgång till. De personuppgifter som du har angett (namn, adress, kundnummer osv. för att på ett säkert sätt kunna skilja dig från kunder med samma eller liknande namn) och dina användaruppgifter används i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR) den tyska dataskyddslagen (BDSG) för upprättande av avtal, fakturering och rådgivning samt för egen marknadsföring. Mer information får du i denna integritetspolicy.

Namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

MEVACO GmbH Vordere Karlstraße 12 73033 Göppingen, Tyskland

Företräds av: Xaver Hake Telefon: +49(0)716 150 200 E-post: info@mevaco.de

Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig

Dataskyddsansvarig hos MEVACO GmbH: extern dataskyddsansvarig för TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Cyber- & Informationssicherheit, Robert-Bosch-Str. 16, 64293 Darmstadt, Tyskland

Nina.Walther@tuevhessen.de Mobil: + 49 (0)160 905 725 27 Telefon: + 49 (0)6151 600-391

Syften och rättsliga grunder för behandlingen

Med ”personuppgifter” menas all information beträffande en identifierad eller identifierbar fysisk person. I följande fall behandlar vi inom ramarna för din användning av vår webbplats dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan:

Kontaktbegäran via kontaktformulär:

De personuppgifter som vi har fått från dig via ett kontaktformulär (titel, förnamn, efternamn, mejladress, företagsnamn och företagsadress, din webbplats, ditt telefonnummer, ditt faxnummer, ditt meddelande) behandlas för att hantera din kontaktbegäran. De uppgifter som krävs anges som obligatoriska fält. Behandlingen sker i syfte att hantera en begäran, rättslig grund är artikel 6 punkt 1 b och f dataskyddsförordningen. De uppgifter som du lämnar i samband med att du tar kontakt med oss raderas så fort de inte längre krävs för att hantera din begäran.

Kontaktbegäran via mejl:

De personuppgifter som du skickar till oss via mejl (åtminstone: mejladress, ditt meddelande, specifik information) behandlas för att hantera din kontaktbegäran. Behandlingen sker i syfte att hantera en begäran, rättslig grund är artikel 6 punkt 1 b och f dataskyddsförordningen. De uppgifter som du lämnar i samband med att du tar kontakt med oss raderas så fort de inte längre krävs för att hantera din begäran.

Webbutik:

Vår webbutik riktar sig uteslutande till företagskunder. Om du vill kunna handla i vår webbutik måste du först registrera dig som kontaktperson hos ditt företag. Detta sker via registreringssidan eller genom manuellt godkännande av befintliga kunder t.ex. över telefon. För att du ska få tillgång till webbplatsen måste du ange följande personuppgifter: företagsnamn, momsregistreringsnummer, kontaktuppgifter till kontaktperson (för- och efternamn, titel, företagets adress, företagets telefonnummer, företagets mejladress) och önskat lösenord. Behandlingen av uppgifter sker på din begäran och krävs enligt artikel 6 punkt 1 b för ovanstående syften för fullgörande av avtal och för övriga åtgärder för förberedande av avtal. Vi lagrar de personuppgifter som vi har samlat in för registrering och inloggning tills du begär att ditt kundkonto ska raderas. Vid begäran om radering behåller vi den nödvändiga informationen om dina beställningar endast i den utsträckning ytterligare lagring krävs för fullgörande av avtal enligt artikel 6 punkt 1 b dataskyddsförordningen eller om vi på grund av moms- eller handelsrättslig lagrings- och dokumentationsplikt är skyldiga att spara informationen längre enligt artikel 6 punkt 1 c dataskyddsförordningen (i den tyska handelslagen (HGB), den tyska brottsbalken (StGB) eller den tyska skattelagen (AO)).

Nyhetsbrev:

Om du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev behöver vi din mejladress och ditt för- och efternamn. När du registrerar dig för att använda webbutiken kan du samtidigt ange att du vill ha vårt nyhetsbrev. Rättslig grund: samtycke enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Du kan när som helst med gällande verkan återkalla ditt samtycke till eller motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter genom att mejla .

Kontaktbegäran via sociala medier:

Personuppgifter som du skickar till oss via sociala medier behandlas av oss i syfte att hantera kontaktbegäran. Någon lagring av din begäran utanför de sociala nätverken sker inte. Rättslig grund: berättigat intresse enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen i att besvara de förfrågningar vi får skickade till oss. Enligt en dom i Europeiska unionens domstol den 5 juni 2018 föreligger ett gemensamt ansvar mellan Facebook och den som står bakom en fanpage. Aktuellt ansvar regleras här:

Beträffande ytterligare behandling av uppgifterna på respektive plattform hittar du mer information på:

Integrering av plugin-program från sociala nätverk:

På vår webbplats används knappar för olika sociala nätverk // facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA // Xing, XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Tyskland // Pinterest, Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA // Instagram, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland // YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066, USA

Knapparna är försedda med logotypen för respektive socialt nätverk. Det är dock inte frågan om vanliga sociala plugin-program, utan knappar med underliggande länkar till MEVACO-sidorna på respektive socialt nätverk. Du måste aktivera knapparna genom att trycka (klicka) på dem. Så länge du inte klickar på någon av knapparna överförs inga uppgifter till de sociala nätverken. Först när du klickar på dessa knappar och därmed ger ditt medgivande till kommunikation med servrarna för de sociala nätverken aktiveras knapparna och anslutningen upprättas.

När knappen aktiveras får de sociala nätverken bl.a. också information om att och när du har besökt den aktuella sidan på vår webbplats, dessutom t.ex. din IP-adress, uppgifter om vilken webbläsare du använder samt dina språkinställningar. När du klickar på knappen överförs din klickning till det sociala nätverket och används enligt detta nätverks policy för dataanvändning.

När knappen har aktiverats har vi inte längre något inflytande över de uppgifter som samlas in och vilka metoder som används för att behandla uppgifterna och har inte längre något ansvar för denna behandling av uppgifter och är inte längre personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Vi känner inte heller till den exakta omfattningen av den datainsamling som sker, de rättsliga grunderna, ändamålen eller hur länge uppgifterna sparas. Därför är den information som finns tillgängliga här inte nödvändigtvis komplett.

Överföringen av uppgifter sker oavsett om du faktiskt har ett konto hos leverantören eller är inloggad. Om du är inloggad hos leverantören tilldelas dina uppgifter direkt till ditt konto. Eventuellt placerar leverantören också cookies på din dator för att kunna spåra dig.

Så vitt vi vet sparar leverantören dessa uppgifter i användarprofiler, som leverantören använder för annonser, marknadsundersökning och/eller anpassad visning av sin webbplats. En sådan analys görs framförallt (även för användare som inte har loggat in) för att visa anpassade annonser och för att kunna informera andra användare i det sociala nätverket om ditt besök på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att en sådan här användarprofil skapas. För att åberopa denna rätt till invändning vänder du dig till den aktuella leverantören.

Läs informationen om syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av uppgifterna hos respektive socialt nätverk samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet i anslutning till detta.

// På Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy // På Xing: https://www.xing.com/privacy // På Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy // På Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 // På youtube: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube Om du inte vill att det sociala nätverket ska få några uppgifter om dig får du inte klicka på knappen.

Din platsansökan

Vi ber dig att skicka dina ansökningshandlingar till den mejladress som finns på https://jobs.mevaco.com/ eller använda möjligheten att ladda upp krypterade filer. Omfattningen av behandlingen av dina personuppgifter beror i detta fall på de anställningshandlingar du skickar in till oss. Om du ger ditt samtycke sparar vi också de uppgifter du skickar in i samband med din platsansökan i vår sökandepool. Uppgifterna om dig som platssökande sparar vi under tiden vi går igenom din platsansökan. Om du inte går vidare i rekryteringsprocessen eller om du tar tillbaka din platsansökan raderas uppgifterna om dig som platssökande inom sex månader, om du inte uttryckligen har gett oss tillåtelse att spara dina uppgifter längre. Om du blir anställd fortsätter vi att hantera de uppgifter du har skickat in. Syftet är då att förbereda din framtida anställning hos oss. Rättslig grund är artikel 6 punkt 1 b och f dataskyddsförordningen samt § 26 tyska federala dataskyddslagen.

Annons- eller marknadsföringssyfte:

Dina personuppgifter, som behandlas via vår webbplats, behandlar vi i annons- eller marknadsföringssyfte om du har gett oss ditt samtycke till denna behandling. Rättslig grund: samtycke enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. I samband med detta har du möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett mejl till .

ReCAPTCHA:

För att avgöra om en inmatning görs av en fysisk person eller om det är frågan om maskinell/automatiserad bearbetning i bedrägligt syfte använder vi reCAPTCHA, en tjänst från Google Ireland Limited (”Google”) med huvudkontor i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. I samband med detta överför vi de uppgifter som Google behöver för tjänsten reCAPTCHA, framförallt din IP-adress och eventuellt ytterligare uppgifter som till exempel var du befinner dig och när du gått in på webbplatsen. Rättslig grund: berättigat intresse enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen för att minimera maskinellt eller felaktigt insamlade uppgifter. Mer information om hur Google använder dina uppgifter hittar du på https://policies.google.com/privacy?hl=de och https://policies.google.com/terms?hl=de

Cookies:

Cookies är små filer som gör det möjligt att lagra specifik information om dig på din dator eller andra enheter när du besöker vår webbplats. I din webbläsare kan du stänga av cookies helt, begränsa användningen av cookies på vissa webbplatser eller ange att du alltid vill få upp ett meddelande när en cookies skickas. Observera att du eventuellt inte kan använda alla funktioner på vår webbplats om du har stängt av cookies i din webbläsare. Mer information om vilka olika cookies och spårningsverktyg vi använder får du i våra cookiebanners. När du använder vår webbplats kan i vissa fall även cookies från tredjepartsleverantörer lagras på din dator eller mobila enhet. I din webbläsare kan du också välja att stänga av cookies från tredjepartsleverantörer. Vi använder cookies på vår webbplats för följande ändamål:

Vi använder cookies som krävs för driften av vår webbplats. Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter: personuppgiftsansvarigs berättigade intresse enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen.

Vi använder cookies som inte är nödvändiga för driften av vår webbplats, men som är till för att användaranpassa innehållet på webbplatsen, för att optimera vår webbplats samt för att använda i annons- eller marknadsföringssyfte. Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter: samtycke enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Vilka cookies vi använder kan du se i Cookie-Banner. Du kan när som helst med gällande verkan återkalla ditt samtycke till användning av de cookies som inte är nödvändiga för driften av vår webbplats via Cookie-Banner.

Behandling av personrelaterade uppgifter om användning:

Personrelaterade uppgifter om användning, dvs. din IP-adress samt vid vilka klockslag du har gått in på olika sidor på vår webbplats, behandlas via webbplatsen för att få kännedom om och följa upp driftstörningar eller missbruk av vårt onlineutbud, våra telekommunikationstjänster och telekommunikationssystem samt för att förbättra vår webbplats. Rättslig grund: personuppgiftsansvarigs berättigade intresse enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen.

Det finns inget lagkrav på att du måste ange dina personuppgifter för att använda vår webbplats. Personuppgifter är endast nödvändiga för ingående av avtal i den utsträckning detta anges ovan vid respektive syfte med behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter som behandlas via vår webbplats används inte till automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter som behandlas via vår webbplats överför vi till andra mottagare eller ger andra mottagare tillgång till endast om åtkomsten till dessa personuppgifter är nödvändig för respektive syfte med behandlingen av dess personuppgifter eller om vi har uppdragit andra mottagare att utföra vissa uppdrag eller tjänster och det därför inte är uteslutet att det krävs eller inte går att utesluta tillgång till dessa personuppgifter. Mottagaren eller kategorierna av mottagare av personuppgifter som kan behandlas via vår webbplats är:

// interna avdelningar som är involverade i olika affärsprocesser (t.ex. utveckling, service, bokföring och administration) // tjänsteleverantörer som vi anlitar för att bygga och förvalta vår webbplats // tjänsteleverantörer för hosting av vår webbplats

Överföringen av dina personuppgifter som behandlas via vår webbplats till ovan angivna mottagare sker: enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen (baserat på ditt samtycke), artikel 6 punkt 1 b dataskyddsförordningen (på den rättsliga grunden fullgörande av avtal eller åtgärder i samband med förberedelse av ett avtal), artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen (baserat på personuppgiftsansvarigs berättigade intresse), artikel 28 punkt 1 dataskyddsförordningen (orderhantering) eller § 26 tyska federala dataskyddslagen (anställningsförhållande).

Därutöver görs en överföring av dina personuppgifter som behandlas via vår webbplats till statliga institutioner och behöriga myndigheter, i den utsträckning vi enligt lag eller domstolsbeslut är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter, om det krävs för utredning av brott på anmodan av statliga institutioner eller behöriga myndigheter, för utredning av brott där vi är målsägande, samt för att utreda störningar eller missbruk av vårt onlineutbud eller våra telekommunikationstjänster eller telekommunikationssystem.

Överföring av uppgifter till mottagare i land utanför EU eller en internationell organisation

Överföring av dina personuppgifter till en mottagare i ett land utanför EU eller en internationell organisation sker endast efter önskemål från dig. Detta kan till exempel vara fallet om ditt kunduppdrag ska utföras av ett landsspecifikt MEVACO GmbH-företag som ligger i närheten av dig. Vi använder också cookies som gör att det krävs överföring till länder utanför EU, till exempel USA. I dessa fall informerar vi dig om i vår cookiebanner Cookie-Banner att denna överföring kan bli aktuell.

Lagringstid för personuppgifter

Dina personuppgifter som behandlas via vår webbplats lagras bara så länge som vi behöver ha tillgång till dem för att kunna uppfylla syftet med behandlingen av dem.

De personrelaterade uppgifter om användning som behandlas via vår webbplats sparas i maximalt 30 dagar och raderas sedan. Ett undantag från detta är ditt så kallade visitor-ID (anonymiserad IP-adress) som sparas i högst tre år för att underlätta vid ditt nästa besök på vår webbplats. Därutöver lagras dina personuppgifter som behandlas via vår webbplats i den utsträckning det är nödvändigt på grund av lagstadgade eller avtalsmässiga krav på lagringstider. Personuppgifter som är relevanta för skattelagstiftningen lagras i regel under tio år, övriga personuppgifter som är relevanta för handelsrättsliga bestämmelser lagras i regel under sex år.

Ditt samtycke till användning av cookies på vår webbplats sparar vi tills du återkallar det, dock som längst i tre år. Därefter ber vi dig lämna ett nytt samtycke.

Om du lämnar in en platsansökan bearbetas dina personuppgifter inom ramen för rekryteringsprocessen. Dessutom lagras personuppgifter vid behov under den tid en rättsprocess pågår, oavsett om vi står som målsägande eller svarande. Ansökningshandlingar som skickats in av personer som inte gått vidare och fått anställning sparas på grundval av den tyska allmänna likabehandlingslagen (AGG) och den tyska civilprocesslagen (ZPO) i upp till sex månader. Om du ansöker om arbete hos oss och godkänner att dina uppgifter sparas i vår sökandepool lagras uppgifterna i ett år från det att du ger ditt godkännande eller tidigare om du återkallar ditt godkännande.

Information om dina rättigheter som registrerad

Normalt kan du åberopa följande rättigheter vad gäller de personuppgifter som behandlas via vår webbplats:

 • Rätt att få tillgång till enligt artikel 15 dataskyddsförordningen: du har rätt att begära att personuppgiftsansvarig ger dig tillgång till de personuppgifter som finns sparade om dig samt ytterligare information rörande dessa personuppgifter.
 • Rätt till rättelse enligt artikel 16 dataskyddsförordningen: du har rätt att begära att personuppgiftsansvarig omgående rättar felaktiga personuppgifter rörande dig.
 • Rätt till radering enligt artikel 17 dataskyddsförordningen: du har rätt att begära att personuppgiftsansvarig omgående raderar personuppgifter rörande dig.
 • Rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 dataskyddsförordningen: du har rätt att begära att personuppgiftsansvarig begränsar behandlingen av personuppgifter rörande dig.
 • Rätt till återkallande enligt artikel 7 punkt 3 dataskyddsförordningen och invändning enligt artikel 21 dataskyddsförordningen: du har rätt att när som helst återkalla det samtycke till behandling av dina personuppgifter enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen som sker via vår webbplats, och därmed invända mot behandlingen av de aktuella personuppgifter som behandlas via vår webbplats baserat på den rättsliga grunden i artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Lagligheten i den behandling av dina personuppgifter som skett fram till ditt återkallande av samtycke påverkas inte.
 • Rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 dataskyddsförordningen: du har rätt att från personuppgiftsansvarig begära ut dina personuppgifter som behandlas via vår webbsida i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Om du åberopar dina rättigheter till radering, begränsning av behandling, återkallande eller invändning kan det leda till att du inte längre kan använda vår webbplats, eller endast använda den i begränsad omfattning. För att åberopa dina rättigheter vänder du dig till .

 • Om du åberopar dina rättigheter till radering, begränsning av behandling, återkallande eller invändning kan det leda till att du inte längre kan använda vår webbplats, eller endast använda den i begränsad omfattning. För att åberopa dina rättigheter vänder du dig till .

Ansvarig tillsynsmyndighet: Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg (Federal myndighet för dataskydd och informationsfrihet i Baden-Württemberg), Königstraße 10a, 70173 Stuttgart, Tyskland Telefon: +49 (0) 711 615 541 716, E-post: poststelle@lfdi.bwl.de

Säker överföring av personuppgifter via SSL-kryptering, länkar och andra webbplatser

Personuppgifter som du överför till oss via vår webbplats och internet överförs i krypterad form. För överföringen använder vi krypteringstekniken Transport Layer Security (TLS). TLS-tekniken krypterar och skyddar dina personuppgifter vid överföringen via vår webbplats och internet. På vår webbplats kan det finnas länkar till andra webbplatser. Om du använder sådana länkar skickas du automatiskt till en annan webbplats. Vi tar inget som helst ansvar för den integritetspolicy som gäller på den webbplats du klickat dig vidare till. För din egen säkerhets skull är det viktigt att du läser integritetspolicyn på den aktuella webbplatsen.

Ytterligare frågor

Om det är något du inte har fått svar på i denna integritetspolicy beträffande behandlingen av dina personuppgifter i anknytning till vår webbplats kan du ställa dina frågor direkt till den person vars kontaktuppgifter du hittar under ”Namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig” eller ”Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig” i denna integritetspolicy.

Version: juli 2021