Fritt utformad hålplåt? Det grejar vi!
Upptäck MEVACO Product Designer
ENKLARE ÄN NÅGONSIN:
Konfigurera perforerade plåtkassetter efter dina önskemål och beställ direkt online.
Testa Product Designer
Läs mer

KONTAKT

  • Jolanta Gatzanis
  • Esslinger Straße 20, 70182 Stuttgart
  • +49 (0)711 9640-570
  • gatzanis@mevaco.de
  • Förfrågningar kan endast bearbetas på tyska eller engelska.
TILLBAKA TILL ÖVERSIKTEN

31.05.2015

Perforerad plåt: Hur en enkel produkt ständigt hittar nya vägar och klarar tidens skiftningar

Till synes enkla produkter har ofta en fantastisk historia att berätta. Vid närmare anblick är de ofta mer komplexa än man kunde tro.

Perforerad plåt är ett halvfabrikat, dvs. prefabricerade arbetsstycken som framställs tidigt i tillverkningsprocessen av en produkt. Det handlar helt enkelt om plåtar med regelbunden perforering på jämna avstånd. Man kan tycka att en sådan produkt är nog så användbar, men har ett begränsat användningsområde. Men det är faktiskt tvärtom. En mängd olika stans- och präglingsformer erbjuder nästintill obegränsade möjligheter, både vad gäller användningsområde och utseende.

Det breda användningsområdet är en viktig egenskap hos perforerad plåt. Lägg därtill en enastående stabilitet och lång livslängd samt attraktivt utseende som man kanske inte tänker på direkt, men som fascinerat arkitekter och formgivare i över ett sekel.
Inom andra områden togs perforerad plåt i bruk ännu tidigare. Redan för 150 år sedan användes den inom lantbruket. Själva produkten har förändrats ganska litet sedan dess, men den hittar ständigt nya användningsområden.

En inte obetydlig del i framgångshistorien har traditionella tillverkare som Seidl + Mayer eller Sorst (gick sedan ihop och bildade MEVACO GmbH). De förstod tidigt det unika med produkten och satsade konsekvent på att få sina kunder att öppna ögonen för det breda användningsområdet.

Perforerad plåt under tidens skiftningar

Perforerad plåt användes först och främst inom lantbruket, där den utnyttjades till en rad olika ändamål. Den användes överallt där man hade behov av avskiljning eller filtrering. Bönderna använde perforerad plåt som såll, bryggerierna använde perforerad plåt till humlefilter och även inom biodling kom den till användning.

Vid förra sekelskiftet upptäcktes perforerad plåt av en ny kundgrupp. Arkitekter och industridesigner märkte att perforerad plåt passade utmärkt för jugendstilens uttalade mål: att förena funktionalitet med design. Form och funktion skulle inte längre stå var för sig, utan bilda en enhet. Man kombinerade stål, järn och glas med sandsten och experimenterade med nya material och former.
Även i stilen som efterträdde jugendstilen, den så kallade Art déco från 1920 till 1940 utnyttjades perforerad plåt i många tillämpningar, främst till bruksföremål och industridesign, men även som tidigare inom arkitekturen. Användningsområdet var brett, från fasadbeklädnader och möbler till paraplyställ. Art déco var en lekfull stil med mer inriktning på utsmyckning och ornament än jugendstilen, men med samma fascination för innovativa material.
Tillverkare som Seidl + Mayer svarade på de nya kraven. Man utprovade nya tekniker för stansning och prägling, olika hålformer och hålmönster, alltid med målet att anpassa produkten till specifika problemställningar och behov.

Kraven var de samma efter 1945 men fokus försköts mer mot funktionalitet. I början av det tyska undret brydde man sig mindre om elegant utseende, men perforerad plåt hittade nya användningar inom industrin. Perforerad plåt användes inom maskinteknik, inom gruvnäringen, särskilt inom cementindustrin och kaliumutvinningen samt inom kemisk industri. Även inom lantbruket ökade efterfrågan. I tröskverk, sorteringsanläggningar, tvättrummor för sockerbetor och en mängd olika maskiner används perforerad plåt.

Fokuset på funktionalitet bestod in på 1990-talet. Då återupptäcktes perforerad plåt inom arkitekturen. Precis som vid förra sekelskiftet då man letade efter den perfekta kombinationen av form och funktion.
Praktisk nytta och utseende har med tiden blivit självklara krav inom många områden. Idag finns perforerad plåt nästan överallt. Den används som staket och bullerskydd, som möbler, som parkbänkar, de används som fasadbeklädnad, som räcken till balkonger och trappor.
Den motståndskraftiga perforerade plåten är idealisk för dessa användningar. Och den har liten miljöpåverkan eftersom den kan återvinnas fullständigt.

Tradition möter innovation

Om en produkt knappt förändras och dess användningscykler i stort styrs av den allmänna ekonomiska situationen och aktuella strömningar inom arkitektur och design, vad finns det då för utrymme för innovationer?
Ett lika enkelt som tänkvärt svar på denna fråga ges av MEVACO GmbH, en av Europas ledande tillverkare och leverantör av sträckmetall och perforerad plåt. När produkten är den samma måste man ta itu med ramvillkoren för tillverkning och försäljning.

Enligt en framgångsrik tradition presenterar MEVACO produktprov och användningsexempel i kataloger och på webbplatsen. Sedan 1980-talet är målgruppen inte längre storkunder utan små och medelstora företag inom verkstadsindustrin. Vem vet bättre vad som efterfrågas än den mekaniska verkstaden på orten? Dessa ledord är grunden för välvårdade kundrelationer och för en optimerad arbetsprocess som förenklar vardagen för verkstadsföretagen.

”MISSION POSSIBLE” är ett uttryck som används av service- och tidsansvariga inom branschen och innebär lösningar som är skräddarsydda efter kundens behov. Förr tog det flera veckor eller t.o.m. månader från beställning till leverans, idag är produkten leveransklar inom fyra dagar. Något krav på minsta mängd finns inte längre. Alla produkter kan levereras i mycken liten mängd, även som enstaka delar.
Val, orderförlopp, leverans, betalning och service har optimerats så att kundens kreativitet inte längre begränsas, utan verkstadsföretaget kan koncentrera sig på sin kärnkompetens.

Att vara innovativ innebär inte att återuppfinna hjulet vartannat år, utan att kunna sin produkt och att förstå sina kunder och sin marknad. På så sätt kan man i god tid upptäcka framtida förväntningar, ha förmåga att uppfylla dem och i bästa fall överträffa dem. Och då är man beredd när en ny fas i användningscykeln inträder, när äldre produktvarianter går tillbaka och nya områden öppnar sig.

Vår webbplats är inte optimerad för att visas i Internet Explorer. För att allt innehåll ska visas optimalt rekommenderar vi att du använder Google Chrome när du går in på våra webbsidor.

Direkt till nedladdningen stäng

ANMÄLAN TILL NYHETSBREV

Här får du veta allt nytt om MEVACOs produkter och tjänster och kan upptäcka spännande exempel på tillämpningar

  • håll dig uppdaterad
  • upptäck alla fascinerande användningsexempel
  • var först med att få information om fina erbjudanden

Jag vill gärna prenumerera på MEVACO-nyhetsbrev och är över 16 år. Alla nyhetsbrev från MEVACO är helt gratis och innehåller allmän och teknisk information, information om evenemang samt om nya produkter och tjänster från MEVACO. Du kan avregistrera dig när som helst via länken i nyhetsbrevet.

Tack så mycket för din anmälan till nyhetsbrev. Inom kort kommer ett mail med en bekräftelselänk att skickas till dig.