Företag Katalog Kontakt

KONTAKT

Kontakt Press

  • Jolanta Gatzanis
  • Esslinger Straße 20, 70182 Stuttgart
  • +49 (0)711 9640-570
  • +49 (0)711 9640-572
  • gatzanis@mevaco.de
  • Förfrågningar kan endast bearbetas på tyska eller engelska.

DATASKYDDSDEKLARATION

Den enskildes rätt till skydd av personuppgifter på internet är av avgörande betydelse för den framtida e-handeln och utvecklingen av en äkta internetekonomi.

Med denna integritetspolicy vill MEVACO visa sitt engagemang för säker och pålitlig handel på internet samt betona den enskildes rätt till skydd av den privata sfären och av personrelaterade uppgifter.

Dina personuppgifter (namn, adress, kundnummer etc som behövs för att inte förväxla dig med kunder med samma eller liknande namn) och dina kunduppgifter används, under iakttagande av den tyska dataskyddslagens gällande dataskyddsrättsliga föreskrifter, endast för att tillhandahålla våra tjänster samt för egna reklamändamål.

1. Vilka personrelaterade uppgifter samlas in och hur används de?
a. Automatisk datainsamling
Vid ditt besök på våra webbsidor kan du röra dig fritt och anonymt på våra hemsidor med allmän åtkomst. Ditt besök lagras endast anonymt för statistiska ändamål, optimering av vår hemsida och för systemsäkerhetsändamål utan personrelaterade uppgifter. Därvid registreras domännamnet eller din internetoperatörs IP-adress, din dators operativsystem och typ av webbläsare. Dessutom lagras automatiskt webbsidorna du besöker oss från och webbsidorna du beöker hos oss, åtkomstdatum och tid för besöket. Det är inte möjligt att identifiera personer eller skapa användarprofiler med hjälp av dessa uppgifter. Som användare förblir du helt anonym. Till internetbutikens varukorgsfunktion använder vi sessionscookies, för att underlätta användningen för dig, möjliggöra vissa funktioner och för att uppdrag/beställningar entydigt ska kunna tillordnas dig som vår kund. Därutöver förföljer vi inte din sökväg.

b. Insamling av personuppgifter
Inom ramen för beställnings- eller förfrågningsproceduren uppmanas du att ange personliga data. Detta är de enda personliga uppgifter vi använder.

2. Varför samlas personrelaterade data in?
Vi samlar in och lagrar dina personliga uppgifter för marknads- och opinionsundersökningar och därutöver endast i den mån de behövs för att bearbeta beställningar eller du gett ditt samtycke till att skapa ett kundkonto eller få vårt nyhetsbrev.

De insamlade personliga uppgifterna används för personidentifiering, förfrågningar och beställningar. Vid förfrågningar lagras dina data i vår intressentdatabas, men används inte till något annat än förfrågningen. Som kund får du reklamförsändelser med posten eller digitalt i begränsad omfattning.

3. När samlas personrelaterade data in?
Personuppgifterna lagras när en beställning eller förfrågan skickas. Dessförinnan lagrar vi inga data, så du kan alltså helt anonymt titta på våra produkter.

4. Vem har åtkomst till personrelaterade data?
Våra medarbetare har åtkomst till dina uppgifter när de behandlar dina ärenden. De är informerade om att personuppgifterna uteslutande får bearbetas eller användas för att kunna utföra arbetsuppgiften på rätt sätt och att detta även gäller efter att arbetet slutförts. Dessutom är våra medarbetare ingående informerade om gällande dataskyddsrättsliga föreskrifter och sekretess samt har avlagt tystnadsplikt och informerats om de straffrättsliga konsekvenserna vid överträdelser.

Med undantag för de distributions- och betalningsföretag vi samarbetar med, vidarebefordras dina personuppgifter inte till tredje part.

Även vår internetpartner Webdata Internet Consulting GmbH får åtkomst till de lagrade datauppgifterna för att kunna lösa eventuella fel och tekniska problem. Liksom våra medarbetare är vår partners medarbetare ingående informerade om gällande dataskyddsrättsliga föreskrifter och sekretess samt har avlagt tystnadsplikt och informerats om de straffrättsliga konsekvenserna vid överträdelser.

5. Vilka rättigheter har användaren avseende sina personuppgifter?
Vi hänvisar även uttryckligen till dina rättigheter enligt tyska dataskyddslagen (BDSG), särskilt då:

a. Rätt till upplysningar
Enligt 34 § BDSG har du rätt till gratis upplysning om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss.

b. Berättigande, radering, spärrning
Enligt 35 § BDSG har du rätt till radering/spärrning av otillåtna data respektive rättelse av felaktiga data. Data för avräknings- och bokföringsändamål berörs emellertid inte av detta krav.

c. Rätt att neka
Enligt 28 § BDSG har du rätt att neka till att dina data används för reklam- eller marknads- och opinionsundersökningsändamål.

6. Hur garanteras att dataskyddsrättsliga föreskrifter och annan adekvat lagstiftning följs?
Vi försäkrar att vi vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter på rätt sätt (9§ BDSG).

7. Cookies
Den här webbplatsen använder så kallade ”cookies”. Cookies är små textfiler som sparas lokalt på din dator. De gör det möjligt att känna igen din webbläsare och analysera hur webbplatsen används. De uppgifter som samlas in med hjälp av cookies analyseras inte på personnivå och används endast för att analysera och optimera användningen av webbplatsen. Du kan förhindra installationen av cookies genom att ändra inställningen i programvaran i din webbläsare. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att det kan leda till att du inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen fullt ut.

8. Google Analytics
Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, dvs. textfiler som placeras i din dator för att kunna analysera hur du använder webbsidan. Informationen som genereras av en sådan cookie om hur du använder webbsidan (inklusive din IP-adress) överförs till en av Googles servrar i USA och lagras där. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter till innehavaren om aktiviter på webbsidan och för att tillhandahålla ytterligare tjänster som har att göra med användningen av webbsidan och internet. Det är även möjligt att Google överför denna information till tredje part, om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part bearbetar uppgifterna på uppdrag av Google. Google kommer under inga omständigheter att sammankoppla din IP-adress med andra data från Google. Du kan neka installationen av cookies genom en motsvarande inställning av webbläsaren, men observera att du då möjligtvis inte kan använda alla funktioner på denna webbsida i full omfattning. Genom att använda denna webbsida samtycker du till att Google behandlar dina personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan. Du kan när som helst och för framtiden neka till att data samlas in och lagras. Med tanke på diskussionen om användningen av analysverktyg med fullständiga IP-adresser vill vi påpeka att denna webbsida använder Google Analytics med utökningen ”_anonymizeIp()” och IP-adresser därför endast vidarebearbetas förkortade för att inte direkt kunna relateras till någon person.

9. Kontakt
Om du har frågor angående dataskyddet hos MEVACO GmbH, kann du vända dig till vår dataskyddsansvarige, som gärna även tar emot förslag och står till förfogande för eventuella klagomål.
TÜV SÜD, Management Service GmbH, Stefan Eisert, Ridlerstraße 65, 80339 München, Tyskland, telefon 0049+(0)8123 928 639, fax 0049+(0)8123 933 031, e-post sedc1@web.deOFFENTLIG FÖRTECKNING ÖVER FÖRFARANDE

Enligt § 4 g i BDSG (den tyska dataskyddslagen) måste den som har ansvar för behandling av personuppgifter på ett lämpligt vis se till att följande uppgifter enligt 4 § e finns tillgängliga:

1. Det ansvariga företagets namn
MEVACO GmbH

2. Verkställande direktör
Stephan Geiger
Ansvarig chef för behandling av uppgifter
Stephan Geiger

3. Det ansvariga företagets adress
Vordere Karlstr.12, 73033 Göppingen, Tyskland

4. Ändamålet med insamling, bearbetning eller användning av personuppgifter: Företagets verksamhet:
metallbearbetning

5. Beskrivning av de berörda personkategorierna och de aktuella uppgifterna eller uppgiftskategorierna
Kunduppgifter, uppgifter om medarbetare och leverantörer under förutsättning att dessa krävs för det ändamål som finns angivet under 4.
Om du så önskar berättar vi gärna enligt vilket förfarande dina uppgifter eventuellt sparas och vilka uppgifter den rör sig om.

6. Mottagare eller kategorier av mottagare som kan komma att få ta del av uppgifterna
Offentliga myndigheter där det finns prioriterad lagstiftning, externa uppdragstagare enligt 11 § i BDSG liksom externa företag och interna MEVACO GMBH-avdelningar i enlighet med det syfte som anges i 4. ovan.

7. Tidsfrist för radering av uppgifterna
Lagstiftaren har föreskrivit flera skyldigheter att lagra uppgifter och tidsfrister för när de måste raderas. När dessa tidsfrister är till ända raderas de aktuella uppgifterna rutinmässigt. De uppgifter som inte berörs av dessa bestämmelser raderas när det syfte som anges under 4. ovan inte längre är aktuellt.

8. Planerad överföring av uppgifter till tredje land
Det finns inga planer på överföring av uppgifter till tredje land.